جمعه, 29 فروردين 1393            : Language

مدير كل:محمدرضا احمديان
آدرس پستي : تبريز
خيابان ارتش جنوبي

نمابر:5419152-0411
تلفن:5-5419444-0411


جمعه, 29 فروردين 1393تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ 
۸:۳۶:۳۶  | 
تعداد بازدیدها : ۳۷
مقاله علمي همكار پستي آقاي جعفر زينالوند به عنوان مقاله برتر همايش انتخاب گرديد
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ 
۱۷:۵:۵۰  | 
تعداد بازدیدها : ۵۰
طي لوحهاي جداگانه اي به پايي ،مدير كل ثبت اسناد استان از همكاران پستي تقدير نمود
صفحه1از812345678.بعدي.
  آرشيو اخبارV3.9.8.211